Ekonomik Çözümlerimiz

Volker Enerji Performans Sözleşmesi

Bilindiği üzere ülkemizin enerji ihtiyacı, gelişen ekonomi, şehirleşme ve nüfus artışının etkisi ile her geçen gün artmaktadır. Enerji verimliliği ülkemizin ekonomik büyümesini ve aynı zamanda iklim değişikliği ve çevrenin korunması konusundaki taahhütlerini yerine getirebilmesi için kritik öneme sahiptir.

Enerji tüketiminde ilk iki sırada sanayi üretimi ve binaların ısıtılıp soğutulması için harcanan enerji yer almaktadır. Dolayısı ile buralarda yapılacak enerji tasarrufları için kamu ve özel sektörde önlemler alınmakta ve tasarrufu özendirici teşvikler uygulanmaktadır.

Bu amaçla şirketimiz ürünlerine duyduğu güvenin de etkisiyle ısıtma ve soğutmada enerji tasarrufu sağlayan ürünlerimizi kullanmak isteyen ancak sağlayacağı enerji tasarrufu ile ilgili sonuçlardan emin olamayan müşterilerine yönelik olarak Volker Enerji Performans Sözleşmesini geliştirmiştir.

Bu sözleşmeyi imzalayan müşterilerimiz sanayide veya binalarda ısıtma ya da soğutma amacı ile yapacakları yatırım bedelinin sadece %50’sini şirketimize ödeyeceklerdir. Yatırımın kalan kısmı ürünlerimizin 1 yıllık tasarruf getirisinden karşılanarak ödenecektir. Müteakip yılların tasarrufu ise müşterimizin kasasında kalacaktır. Dolayısı ile müşterimiz yaptığı yatırımın %50’sini 1 yıl içinde geri almayı garantilemiş olacaktır. 1 yıl içerisindeki tasarrufun yatırımın kalan %50’lik kısmının ödenmesinde eksik veya fazla olması tamamen şirketimizin sorumluluğunda olacaktır.

Bu sözleşme ürünlerimize duyduğumuz güvenin kesin bir kanıtıdır ve şirketimiz bu tür sözleşmelerin yatırımcının tereddütlerini gidereceğine ve daha kolay karar vermesini sağlayacağına şirketimiz açısından ise daha karlı olacağına inanmaktadır.