Baca Ekonomizeri ile %15 Enerji Tasarrufu

VOLKER EKONOMİZER VASITASIYLA BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARINDA      .   ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

Volker ekonomizer  doğalgazla çalışan buhar ve kızgın su kazanlarında bacadan atılan atık ısıdan faydalanarak kazana beslenen sıcak suyun ısısını arttıran ve sağladığı  enerji tasarrufuyla  doğalgaz tüketimini  azaltan bir sistemdir.

1-Volker baca ekonomizeri’nde benzerlerine kıyasla çok daha fazla ısı yansıtma yüzeyine sahip özgün tasarımımız  olan kanatlı borulu eşanjör kullanılmaktadır.

2-Kazan kapasitelerine göre boyutları değişmekle birlikte 6 ton/h buhar kapasiteli bir kazanının bacasına monte edilen Volker ekonomizer 220 cm çapında ve 300 cm yüksekliğinde olup toplam 20 m2 ısı yansıtma yüzeyine sahiptir. Ekonomizer’ de bulunan eşanjör içersinde saatte 6 ton su sürekli olarak sirküle edilir.

3-Volker ekonomizer içerisinde eşanjörün verimliliğini ve ısıyı absorbe etme kapasitesini asgari %25 arttıran 2 adet Volker patentli performans ünitesi vardır.
Performans ünitelerinde dolaşan suyun ısısı 5-10C arasında ekstra artış gösterir ve bu artış sensörler vasıtasıyla sürekli ölçülüp takip edilir.

4- Kondens tankına gelen  sıcak su kazana beslenmeden önce bir boru hattı vasıtasıyla buhar kazanı bacasına monte edilen Volker Ekonomizer’e gönderilir.
Buhar kazanının tam kapasite ile çalışması esnasında bacadan atılan yaklaşık 240C’lik ısının büyük bir kısmı absorbe edilerek ekonomizerde dolaşan suyun ısısına ilave edilir ve atık baca gazı dumanı ile sıcaklığı ekstradan arttırılan su yine bir boru hattı vasıtasıyla buhar kazanına gönderilir.

5-Bacaya yaklaşık 240C olarak giren  atık duman gazı, sıcaklığını ekonomizer içersinde dolaşan suya aktardıktan sonra bacadan ısısı 120-130C’ye  düşürülmüş olarak atılır. Eşanjörde dolaşan 6 ton su ise üzerine yaklaşık 50-60C ısı aldıktan sonra 120-130C sıcaklığa ulaşmış halde buhar kazanına  beslenir.

Volker ekonomizer  hem baca gazı emisyonunu düşürmek suretiyle hava kirliliğinin azalmasına katkıda bulunur, hem de  doğalgaz tüketiminde asgari %10-15 tasarruf sağlar   ve yapılan yatırımı 4-6 ay arasında amorti eder.

6-Sağlanan enerji tasarrufu hem buhar kazanına takılacak doğalgaz sayacı vasıtasıyla, hem de ekonomizere giren ve çıkan su sıcaklıklarının bir sensör vasıtasıyla takip edilmesi suretiyle ölçülür ve kayıt altına alınır.