Isıtma ve Soğutma Proseslerinde Enerji Tasarrufu

Volker  Enerji tasarruflu Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Volker ısıtma ve soğutma sistemi, oteller, toplu konut siteleri,ofis ve işyeri binaları, AVM, hastane, sera ve benzeri yapılarda ortamı soğutmak amacıyla kullanılan chiller soğutma grupları, klima santralleri ve ısı pompalarının ve ısıtma amacıyla kullanılan kalorifer kazanları ve kombi sistemlerinin verimliliğini arttırmak üzere geliştirilmiş özgün tasarım ve patentli ürünlerin kullanıldığı soğutmada %25 ,ısıtmada %35 enerji tasarrufu sağlayan ve kendisini kullanım süresine bağlı olarak ortalama 18 ila 24 ay arasında amorti eden ısıtma ve soğutma sistemidir.

Volker soğutma ve ısıtma sistemlerinde, soğutucu/ısıtıcı akışkan olarak nano teknoloji ürünü patentli bir ürün olan sıvı bir akışkan kullanılmaktadır.  Bu akışkanın thermal ısı iletkenliği çok yüksektir. içeriğindeki nano partiküller vasıtasıyla ısıyı suya nazaran çok hızlı iletir ve istenen ısı derecelerine daha kısa sürede ulaştığı için ısı kaynaklarını kapatarak soğutmada %25,ısıtmada %35 enerji tasarrufu sağlar.

Bu ürün ayrıca korozyon yapmaz,kireçlenme yapmaz,bakteri üretmez, – 60 derecede dahi donmaz ve insan sağlığına zarar vermez.Bu özellikleri nedeniyle suya katılması gereken kimyasalların hiçbirini kullanmaya gerek kalmaz ve ciddi bir tasarruf sağlar.

Volker ‘in satışını ve uygulamasını yaptığı patentli sıvı akışkan ürün,sağladığı enerji tasarrufu nedeniyle karbon emisyonlarını da %30 oranında azaltmaktadır.Bu nedenle 2016 yılında Avrupa Çevre Ödülünü ve ülkemizde de Sabri Ülker Çevre ödülünü kazanmıştır.

2010 yılından beri Amerika ve Hindistan başta olmak üzere İngiltere,Hollanda,Belçika gibi yirmiye yakın Avrupa ülkesinde başarıyla kullanılmaktadır.